Coaching

Coachande samtal

Välj det som känns bäst för dig, eller kontakta mig så väljer vi tillsammans. Dessa går så klart att kombinera med varandra och med kroppsbehandlingar för att få en helhet.

ACC-COACHING

ACC står för Acceptance and Commitment coaching och är en samtalsform där vi jobbar med kognitiv defusion, dvs att se tankar som just tankar och inte sanningar vi behöver följa. 

Detta ger resultat vid stress, ångest, oro, beroenden och självskadebetéenden. 

Kombineras gärna med Mindfulness coaching.

MINDFULLNESS COACHING

Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro, att vara uppmärksam på det som händer just nu i stunden. 

Här jobbar vi med acceptans och medvetenhet och tittar på olika metoder för att klara av att vara i nuet.

Jag jobbar även med fysisk och mental avslappning samt andningstekniker.

Boka ditt samtal här